Gaan logistiek dienstverleners klanten missen als zij niet verduurzamen?

Gaan logistiek dienstverleners klanten missen als zij niet verduurzamen?

De logistieke sector streeft constant naar verduurzaming. Dit wordt gedreven door de consument, klanten en de politiek die telkens hogere eisen stellen. Doordat het zo onder een vergrootglas ligt zijn er veel bedrijven bezig hun logistiek te verduurzamen. De vraag is nu: waar kun je zelf nog verbeteren?

Ontdek:

  • Waar de DC staat met de meeste zonnepanelen ter wereld.
  • De unieke manier hoe Albert Heijn haar wagens oplaad. 
  • Op welke brandstof vorm de grootste bierbrouwer ter wereld inzet om haar fusten ter vervoeren zonder het milieu te belasten.
  • En waar er niet meer gereden mag worden met voertuigen die CO2 uitstoten.

Hoe distributiecentra duurzamer worden?

Het is een trend om DC’s zo in te richten dat zij zo klimaat vriendelijk mogelijk zijn. Kom erachter hoe bedrijven zoals Jumbo, Bol.com en Albert Heijn haar distributiecentra duurzaam hebben ingericht. En welk certificaat je kan helpen dit ook te bereiken.

Breeam norm

Hoe je jouw distributiecentrum ook groen kunt maken is door te voldoen aan de Breeam-NL norm. Deze norm staat voor British Research Establishment Environmental Assessment Method. 

Nadat deze norm ook in Nederland zijn intrede deed, is deze aangepast aan de huidige wet en regelgeving. De eisen van Breeam-NL liggen hoger dan die de wet dicteert. Waardoor de bedrijven die een distributiecentrum neerzetten zo ver voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Mocht de wet veranderen dan veranderen de eisen die Breeam-NL stelt mee. 

Hoe het in zijn werk gaat is als volgt. Je scoort op tien categorieën. Voor elke categorie scoor je punten naar gelang jouw inzet. Deze categorie hebben elk een eigen wegingsfactor en hier rolt een percentuele score uit. Zo is >30% voldoende, >45% goed, >55% heel goed, >70% excellent en >85% buitengewoon. 

Het is een goede methode om een gebouw klimaatneutraal te maken en toch na te denken over hoe je jouw dc zo kunt organiseren dat men er prettig in werkt. 

Hoe jumbo een duurzaam distributiecentrum heeft gebouwd

Jumbo heeft het groots aangepakt wat betreft het hebben van een milieuvriendelijk dc. Allereerst maken zij gebruik van 13.500 zonnepanelen om het terrein van stroom te voorzien. Daarnaast hebben zij een warmte en koelte systeem geïnstalleerd dat het pand voldoende koel houdt in de zomer en verwarmt in de winter, waardoor het er altijd aangenaam aanvoelt. Verder zijn er twee watertanks aanwezig die goed zijn voor een opslag van 70.000 liter regenwater. 

Het regenwater wordt onder andere gebruikt om de toiletten mee door te spoelen. 

Maar ze zijn verder gegaan. Het terrein is zo ingericht dat het de perfecte omgeving is voor de lokale fauna. Zo zijn de buitenzijde ingericht met bijennesten, een schelpenbak voor scholeksters en broednesten voor ijsvogels. Waardoor het gebied van Jumbo niet alleen oog heeft voor klimaat neutraal produceren maar ook de fauna die op en rond het bedrijven terrein leeft.

Hoe Lidl een duurzaam distributiecentrum bouwt 

Het nieuwste DC van Lidl wordt zoals de trend betaamd eveneens klimaatneutraal gebouwd. Het platte dak van het DC wordt voorzien van 7.000 zonnepanelen. Hierdoor hoeft het pand geen aardgas te gebruiken en bespaard hierdoor 1.663 ton aan CO2 uitstoot. Verder wordt het regenwater dat wordt opgevangen hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten en het bewateren van de groenvoorziening op het terrein.  

Hoe effectief zijn een dak vol zonnepanelen voor een DC

Een van de grootste trends die kan worden waargenomen is dat de platte daken van distributiecentra worden ingezet om energie op te wekken door middel van zonnepanelen. Op deze manier kan een distributiecentrum zorgen dat hun operatie milieu neutraal is en haar eigen stroom opwekt.

Het platte dak is dus puur goud. Het bespaart zowel op elektriciteitskosten, maar kan juist ook opleveren de elektriciteit die niet gebruikt wordt aan het net te geven.

Twee goede voorbeelden hiervan zijn de DC’s van Bol.com en PVN Europe. 

Hoe Bol.com zelf voorzienend is in stroom

Bol.com heeft haar fulfilment centrum voorzien van 13.000 zonnepanelen die het gebouw voorzien van stroom. Om dit in perspectief te plaatsen, leveren de zonnepanelen op het dak van de online gigant voldoende stroom om 1.200 huizen te voorzien van stroom. De keuze om voor een dak vol zonnepanelen te kiezen is in lijn met hun klimaatdoelstellingen. Zij willen in 2025 co2 neutraal zijn. 

De stroom die hiermee wordt opgewekt wordt ingezet om liften, verlichting, automatische deuren en orderpickmachines, transportbanden, inpakmachines en sorteersystemen draaiende te houden, zodat er dagelijks een half miljoen pakketjes door het gemechaniseerde fulfilmentcentrum gaat.

Dacht je dat dit al groots opgezet was… 

PVN Europe’s enorme hoeveelheid zonnecollectoren

Een ander goed voorbeeld van een bedrijf dat het groots heeft aangepakt is PVN Europe. Zij hebben momenteel het krachtigste zonnedak van de wereld. En staat gewoon in Venlo. Op het platte dak van het DC staan 48.000 zonnepanelen. Door het zo grootschalig op te zetten levert het dak niet alleen voor dat het dc klimaat neutraal is, maar zorgt het er ook indirect voor dat de winkels, magazijnen en kantoren zijn voorzien van stroom. Dit komt overeen met de klimaatdoelen die het bedrijf heeft gesteld. Waarin zij in 2030 alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken. 

Groene stroom inzetten voor laadpalen

De stroom die afkomstig is van de zonnecollectoren kan ook gebruikt worden om het wagenpark op een milieuvriendelijke manier mee op te laden. Op die manier kunnen bedrijven de constante vraag voor stroom aan zonder extreme kosten te maken door het elders in te kopen.

Laadpalen voor trucks Albert Heijn

Het dak vol zonnepanelen plaatsen is een ding. Maar het stroom dat daaruit voorkomt inzetten om vrachtwagens mee op te laden is de volgende stap. Dit is precies wat Albert Heijn heeft gedaan om haar elektrische wagenpark te voorzien van stroom. 

Maar daar stopt de innovatie niet bij Albert Heijn met betrekking tot de laadpalen. Door een koelsysteem wordt de tijd dat een vrachtwagen bij de supermarktgigant stilstaat omdat deze de accu oplaad met de helft verminderd. In gemiddeld een half uur is de vrachtwagen volledig opgeladen. 

Je vraagt je misschien af hoe Albert Heijn dit voor elkaar heeft gebokst?

Albert Heijn heeft dit voor elkaar gekregen door 6.000 zonnepanelen te plaatsen. Deze zijn niet aangesloten op het net, maar leveren direct aan de laadpalen. De stroom die overblijft gaat naar de koeling en verlichting van het distributiecentrum. 

Laadpalen voor Daimler

Waar Albert Heijn in haar eigen wagenpark investeert en oplaad faciliteiten, pakt Daimler het groter aan. Zij willen een netwerk opzetten voor e-trucks. Daimler claimt dat de overgang van vrachtwagens die op fossiele brandstoffen rijden naar e-trucks begint door er voor te zorgen dan er voldoende oplaadmogelijkheden zijn bij leveranciers. Dit zou afdoende moeten zijn om hen te voorzien van stroom in en rond de steden. Voor langere ritten is het de bedoeling dat er oplaadpunten komen langs de weg.

Opladen vrachtwagens in de toekomst

Om in Nederland de transitie te maken van vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen naar e-trucks. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur voorspelt dat er op drie plaatsen vraag zal zijn naar mogelijkheden om op te laden. De eerste plek is op de thuisbasis van de transporteur. Het gaat hier om private laadmogelijkheden voor de vloot van de eigenaar van het logistieke vastgoed. Denk aan DC’s en bedrijventerreinen. 

De tweede plek waar vraag zal ontstaan naar oplaadplaatsen voor e-trucks is langs de weg. Denk hierbij aan verzorgingsplaatsen en tankstations. het NKL stelt dat dit zowel private als publieke laadpalen kunnen zijn. 

De derde plek zijn plekken waar gelost en gewerkt wordt. Verladers en transporteurs hebben afspraken gemaakt via het NAL voor het opladen van transportmiddelen. 

Hoeveel stoot een vrachtwagen uit?

Elektrisch rijden is niet de enige manier om je carbon footprint te verminderen. Er zijn veel meer brandstoffen die claimen dat zij goed zijn voor het milieu. Hieronder vind je een overzicht hoe milieuvriendelijk de verschillende brandstoffen zijn. 

BrandstofCO2 uitstoot
Diesel2,6 kg Co2 per liter
LNG2,34 kg C02 per liter
Gecomprimeerde bio gas0,52 kg Co2 per liter
Elektriciteit uit het huidige netwerk1,69 kg Co2 per liter
Groene stroom0 kg Co2 per liter
Waterstof (groen)0 kg Co2 per liter
Waterstof (gemaakt met aardgas)3,25 kg Co2 per liter

Ook waterstof is Co2 neutraal, mits het op de juiste wijze wordt geproduceerd. Als het op de juiste manier wordt geproduceerd is er geen uitstoot van vervuilende gassen, alleen water. Hierdoor is het goed voor het milieu. 

Hoe InBev vrachtvervoer op waterstof uitrolt in Belgie

Hierop wordt ook volop ingezet. AB InBev een van de grootste bierbottelarij ter wereld is een samenwerking aangegaan met Colruyt om zwaar vrachtverkeer te laten rijden op waterstof. 

Het plan wordt in twee stappen uitgevoerd. De eerste stap bestaat uit het opzetten van proefprojecten door beide partijen. Waarbij ook hun transportpartners worden betrokken. Hiermee willen zij een dedicated lane opzetten tussen hun logistieke hubs. 

In de tweede fase moet het verder worden uitgerold. De eerste stations en vrachtwagens zullen dan komen. De waterstofstations van DATS 24 moeten de vrachtwagens voorzien van grote hoeveelheden waterstof. 

Waterstof kan er voor zorgen dat de actieradius van een elektrische vrachtwagen flink kan worden vergroot. Het is hierdoor dus geschikt om te dienen voor internationaal transport. 

De reden waarom waterstof zo milieuvriendelijk is, is omdat er bij de reactie tussen een water brandstofcel en zuurstof alleen waterstof als uitstoot is. 

Het tanken van waterstof wordt ook telkens makkelijker. Vooral Nederland en Duitsland lopen voor met deze tankstations. Waarmee Nederland op schema loopt met haar doelstellingen om 20 tankstations operationeel te hebben in 2020. 

Het enige nadeel dat waterstof tot op heden kent is dat het lichter ontvlambaar is van fossiele brandstoffen waardoor het gevaarlijk is om het te vervoeren. Ook is er meer ruimte nodig om de waterstoftanks mee te nemen. Naast de accu’s die de vrachtwagens hebben dienen er ook tanks te worden geïnstalleerd. Dit gaat ten kosten van de aanwezige laadruimte die een vrachtwagen heeft.

Wat gebeurt er op het gebied van stadsdistributie?

Het plan om de binnensteden CO2 vrij te maken van vrachtverkeer is niets nieuws. Hier wordt dan ook lustig op in gespeeld. Veel aanvoerders bieden klimaat neutrale bezorg oplossingen aan voor bezorgingen en bevoorradingen in de binnenstad. 

Wat wel nieuw is, is dat steeds meer steden zero emissie plekken aanwijzen. Dit zijn plekken waar geen CO2 uitstoot meer mag zijn. Het doel dat zij voor ogen hebben is dat in de 30 grootste steden van Nederland in 2025 geen vervoerders meer rondrijden die CO2 uitstoten. 

Maar er zijn wel uitzonderingen voor vrachtverkeer. Zo hebben

  • Bestaande euro VI-bakwagens die op 1-1-2025 maximaal vijf jaar oud zijn tot 1-1-2030 toegang tot de ZE-zones.
  • Bestaande VI-trekkers die op 1-1-2025 acht jaar oud zijn hebben tot 1-1-2030 toegang tot de ZE-zones.
  • Euro 5 bestelwagens hebben tot en met 31-12-2026 toegang tot de ZE-zones.
  • Euro 6 bestelauto’s hebben tot en met 31-12-2027 toegang tot de ZE-zones. 

Het is goed om hiermee rekening te houden wanneer je je wagenpark afschrijft of deze vervangt. 

Welke steden hebben al zero emissie zones 

Verschillende steden zitten in verschillende fase wat betreft het trekken van de lijn waar een zero emissie zone begint en eindigt. Om het overzichtelijk voor je te maken gebruiken hebben zij een handig overzicht gemaakt. 

Besluit genomenBesluit aangekondigtNog geen besluit aangekondigd
AmsterdamAlkmaarAlmelo
AssenAlmereAlphen aan de rijn
DelftApeldoornAmersfoort
EindhovenArnhemBreda
GroningenDen BoschDordrecht
HaarlemDen HaagEmmen
LeidenDeventerEnschede
Nijmegen EdeGouda
RotterdamGoudaHaarlemmermeer
TilburgHilversumHeerlen
Utrecht HoornHelmond
ZwolleLelystadHengelo
Maastricht‘s Hertogen Bosch
SchiedamLeeuwarden
VenloLelystad
ZaanstadMaastricht
Oss
Roosendaal
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Zaanstad
Zoetermeer

Zoals je ziet zijn er ontzettend veel steden die nog bekend moeten maken waar de grenzen van hun zero emissie zones liggen. Hierdoor wordt het lastig om een duurzaam logistiek proces op te zetten in en rondom deze plaatsen.

Hoe GLS nu al klimaat neutraal pakketjes bezorgt in de binnenstad

Ondanks dat GLS tot en met 2025 heeft om haar vloot waarmee zij pakketjes bezorgen in de binnensteden te vervangen voor auto’s zonder uitstoot. Rijden zij vanaf begin dit jaar al in e-Crafters in de steden Apeldoorn, Den Haag, Utrecht en Zwolle. 

De actieradius van de e-Crafters is 120 kilometer en ruim voldoende om de afstanden tussen bezorgadressen en de depots van GLS te overbruggen. Waardoor zij in de nacht hun accu’s opladen.  

Hoe DPD klimaat neutraal nu al klimaat neutraal bezorgt in Londen

DPD rijdt in de Ultra Low Emission zones in Londen rond in de elektrische voltra truck. De truck is speciaal gebouwd voor plekken waar geen CO2 en geluidsbelasting mag plaatsvinden.

De logistiek nog groener, wat heeft de toekomst te bieden

Efulfilment Hub is begonnen met het ontwikkelen van vrachtwagens die zelfvoorzienend zijn in hun stroomgebruik. Dit bereiken zij door zonnepanelen bovenop de trailers van vrachtwagens te plaatsen. Op deze manier wekken zij hun eigen stroom op. Dit initiatief wordt uitgevoerd door im efficiency. 

Maar dat is niet het enige initiatief van Efullfillment hub. De Co2 uitstoot meter gaat veel verder dan normale Co2 trackers, die enkel in staat zijn kengetallen en gemiddelden te berekenen. Bij de Co2 tracker van efullfillment hub kan de uitstoot per pakket worden berekend. Waarbij rekening gehouden wordt met transport, verpakkingen, verwerking, opslag en het energiegebruik. 

Vrijblijvend sparren
Ben jij aan het verduurzamen binnen jouw bedrijf en wil jij sparren over het vinden van de juiste specialist met gedegen kennis op het gebied van verduurzaming binnen de logistiek? Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Bel naar 088 500 0700 of mail naar: roel@coulant.nl

Lees hier meer over de werkwijze van Coulant of wat wij voor je kunnen betekenen als kandidaat of opdrachtgever.

Snel contact? Chat met ons.