Milieu uitdagingen voor transportmanagers

Milieu uitdagingen voor transportmanagers

De transportsector is een belangrijk onderdeel van de logistieke wereld. Toch is het vaak een beetje een ondergeschoven kindje in de wonderlijke wereld van de logistiek. Vreemd als je bedenkt dat juist op het terrein van transport nog veel gewonnen kan worden. Coulant zocht het uit en ging in gesprek met Mark Bos, directeur Diepvries Logistiek bij C. Van Heezik Groep.

 

Vervuiling en de transportsector

Momenteel neemt de transportsector ongeveer een kwart van het totale energieverbruik op aarde voor haar rekening en stoot het enorme hoeveelheden CO2 uit. En deze uitstoot zal alleen maar verder toenemen, omdat er de komende jaren steeds meer transport op de weg komt. Grote industrielanden als China, India en Mexico, zijn afgelopen decennia enorm gegroeid. Een groei die economische welvaart voor de landen met zich meebracht, maar daartegenover staat een enorme milieuverontreiniging. Vervuiling waar de transportsector zeker een aandeel in heeft.

 

Inzetten op duurzaamheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de transportwereld blijft groeien, zonder dat daar grote milieuvervuiling bij komt kijken? Het blijft een van de belangrijkere vraagstukken van deze tijd. Hier ligt een absolute uitdaging voor een transportmanager. “ Inzetten op duurzaamheid is een van de oplossingen. De lege kilometers tegengaan en andere manieren vinden om de grotere afstanden te overbruggen”, aldus Mark Bos.

“Binnen de transportsector kan het zuiniger. Denk daarbij aan vloeibaar aardgas (LNG), elektrisch rijden en meer samenwerking onderling zodat het netwerk wordt verbreed en er kostenbesparing wordt gerealiseerd.”

 

Digitalisering en veiligheid

Naast het actuele duurzaamheidsvraagstuk zijn er volgens Bos een aantal andere uitdagingen voor de hedendaagse transportmanager. “Het is elke dag een vraag wat er fout gaat of tussendoor komt, daardoor is het een uitdaging om zo efficiënt mogelijk de goederen weg te plannen”, zo verklaart Bos. Ook digitalisering en veiligheid zijn volgens de transportmanager belangrijke focuspunten binnen de branche.

Binnen de logistiek kunnen we echter voorlopig nog niet zonder vrachtauto. “Om goederen van A naar B te vervoeren blijft de vrachtauto de goedkoopste manier van vervoer. Vrachtwagens zijn daarmee essentieel in de keten.” Aan de transportmanager de schone taak om dit vervoer zo efficiënt mogelijk te regelen en de milieubelasting daarmee tot een minimum te beperken.

Snel contact? Chat met ons.