Trends op logistiek gebied in 2017

Trends op logistiek gebied in 2017

Trends logistiek Coulant

 

Hoewel het nieuwe jaar net is begonnen, staan de ontwikkelingen binnen de logistiek niet stil. De afgelopen tijd was in deze sector een aantal interessante trends waar te nemen. De sector logistiek is constant in ontwikkeling en blijft in beweging. Ook 2017 belooft op logistiek gebied een zeer interessant jaar te worden. Van modernisering tot vergrijzing en van scheefgroei tot nieuw kansen.

 

Innovatiegolf

De logistiek gaat met haar tijd mee en dat betekende vanaf het nieuwe millennium een golf aan automatisering en modernisering. De ontwikkelingen in de technologie en techniek, zeker ook op het gebied van opslag- en verzamelsystemen, gingen snel. Door efficiënter en goedkoper produceren en flexibeler systemen, konden steeds meer bedrijven overgaan tot innovatie.

Ook op het gebied van software en efficiëntie zijn in de laatste decennia enorme stappen gezet. Arjan van Baarle is Site Manager van het Kuehne + Nagel (K+N) DC in Utrecht en maakte dit van dichtbij mee. “Wij zien binnen de logistieke wereld dat innovatie belangrijker wordt,” zo zegt hij. “Wij willen nog steeds onderscheidend zijn, continue blijven nadenken om dingen slimmer te doen tegen een lagere kostprijs.”  

QUOTE: “Binnen de logistieke wereld wordt innovatie belangrijker.”

 

Robots & big data

In de laatste jaren zien we dat de modernisering binnen de logistieke sector doorzet.

“Als logistiek bedrijf mag je de slag niet missen, je moet innovatie snappen en volgen. Kijk hoe Nokia de ‘smartphone-slag’ finaal miste, dat moet je voor zijn. We zijn aan het kijken naar systemen die passen. Deze zijn niet meer geprogrammeerd, maar gemoduleerd en kunnen zich veel sneller op processen aanpassen,” aldus de K+N Site Manager.

Zeker e-commerce bedrijven, die ook in 2017 terrein blijven winnen, volgen de technologische ontwikkelingen en innovatie op de voet. Een voorbeeld hiervan zijn grote e-commerce bedrijven als Amazon, deze werken tegenwoordig op grote schaal met robots. “Wij moeten daar steeds sneller op inspelen, aanpassingsvermogen vraagt heel veel. Grote bedrijven testen al met drones, dat is zeker een verwachting voor 2017.”

“Voor de tweede helft van 2017 verwacht ik een enorme opkomst aan big data binnen de logistiek,” zo verklaart Arjan van Baarle. “Data helpen ons om meer dingen te weten en effectiever te werken.” Op die manier kun je als bedrijf inspelen op de wensen van de soms ‘grillige’ consument. Omdat big data ons onder andere helpen beter te kunnen inschatten wanneer en wat een klant vraagt.

 

Mogelijkheden door automatisering

Het aantal werknemers dat fysiek aanwezig is in distributiecentra of opslagplaatsen zal in 2017 dan ook afnemen. Geavanceerde robots zijn inmiddels in staat zelf orders te picken, maar deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. De verwachting is dat de ‘slimme’ robotsystemen, net als big data, in rap tempo aan terrein gaan winnen.

Een goede zaak al die bedrijvigheid, maar mist een grote groep mensen binnen de logistiek hierdoor niet de boot? Nee, het omgekeerde blijkt het geval. Het komende jaar draait helemaal om nieuwe kansen en ontwikkelingen. Dat maakt mensen met ervaring op de distributie vloer meer dan waardevol.

Zij kennen als geen ander de processen en kunnen op die manier van meerwaarde zijn. Juist door die combinatie van kennis en praktijkervaring, kan de logistiek het komende jaar stappen in de juiste richting blijven zetten. “Wij zijn een wat ouder logistiek bedrijf, waar mensen lang in dienst zijn. De vraag voor ons is: ‘hoe ga je slim om met fysieke belasting?’ Nieuwe technieken helpen daarbij.”

 

Kansen door vergrijzingsgolf

Het is geen geheim dat er in de logistieke sector in Nederland en andere West-Europese landen sprake is van een vergrijzingsgolf. Aan de ene kant biedt dit nieuwe mogelijkheden en kansen voor pas afgestudeerden of jonge werkzoekenden, anderzijds is er door de vergrijzing een gebrek aan jong en geschikt logistiek talent. Om dit gat niet te groot te laten worden en de balans tussen vraag- en aanbodkant enigszins gelijk te trekken, is er behoefte aan een nieuwe stroom werknemers. “De beschikbaarheid van personeel is steeds lastiger, de nieuwe generatie heeft andere wensen en eisen. Constant vragen wij ons af: hoe binden en boeien wij mensen.”

QUOTE: “Hoe binden en boeien wij mensen?”

Jong talent

Juist in een dynamische sector als de logistiek, die momenteel vooraan staat op het gebied van innovatie, is jong talent hard nodig. “Je verwacht andere dingen van mensen, ook op de vloer. De klant verwacht dat je elke keer die verbeteringen vindt en dat is een uitdaging”, zegt Van Baarle.

 

Nieuwe generaties

Door het tekort aan arbeidskrachten zet de vergrijzing in de logistiek ook in 2017 door. Met ruim 700.000 arbeidsplaatsen is deze sector in Nederland een belangrijke bron van werkgelegenheid. Om het groeiend aantal gepensioneerden en uittreders op te vangen is goede promotie van werken in de logistiek hard nodig. Samenwerking tussen werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen is daarbij belangrijk.

 

Een scheiding

Het mag duidelijk zijn dat de logistieke sector binnen elk opleidingsniveau zoekt naar nieuw talent. Afgestudeerde hbo’ers (of wo’ers) zijn vaak aan het werk op het gebied van procesbewaking en bedrijfsstrategie, terwijl mbo’ers nog meer op de vloer te vinden zijn. Deze scheiding is niet altijd goed. Bij de wereldwijd opererende logistieke dienstverlener wordt hier volgens Van Baarle keihard aan gewerkt. “Bij ons in Utrecht krijgen alleen al 14 jongeren de kans om te werken en leren. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een speciaal opgeleide supervisor.”

 

Learning on the job

Binnen de logistiek zijn er steeds meer programma’s en mogelijkheden die het voor zowel mbo’er als hbo’ers mogelijk maken extra kennis en praktijkervaring op te doen.

“Continuous improvement moet in je organisatie zitten. Dit is bij ons onderdeel van het dagelijkse werk.” Een goed voorbeeld hiervan is learning on the job, waarbij bedrijven werknemers de kans bieden zich te ontplooien en volop verder te ontwikkelen. Dit fenomeen zullen we binnen de logistiek in 2017 vaak terugzien. “Ook bij Kuehne + Nagel bieden wij scholieren de kans, zij kunnen hier vier dagen werken en een dag leren. Zo ontwikkelingen ze zich op beide vlakken.”

QUOTE: “Continuous improvement moet in je organisatie zitten.”

Snel contact? Chat met ons.