Wat is je transitievergoeding bij ontslag?

Wat is je transitievergoeding bij ontslag?

Als je ontslagen wordt, is dat vaak een klap in je gezicht. Ook al had je het misschien aan zien komen, het feit dat je zomaar aan de kant gezet wordt, doet pijn. Door de oplopende emoties en de rompslomp die erbij komt kijken, is het voor sommige werknemers niet helemaal duidelijk wat hun rechten zijn. Een van de vergeten rechten bij een ontslag, is de transitievergoeding. Deze regeling bestaat sinds juli 2015.

Transitievergoeding, wat is dat precies?

Als je minimaal twee jaar ergens hebt gewerkt en je wordt dan ontslagen, heb je recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor situaties waarbij je bepaalde arbeidscontract niet verlengd wordt. De transitievergoeding wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd. In de volksmond praat men over oprotpremie. De hoogte van de vergoeding hangt af van de tijd die je bij je baas gewerkt hebt en de hoogte van je salaris. De hoogst haalbare vergoeding is maximaal 1 jaarsalaris, of € 76.000,- bruto. Voor 50-plussers die langer dan 10 jaar voor dezelfde werkgever gewerkt hebben is de transitievergoeding hoger.

Normaal gesproken geldt de regeling alleen bij gedwongen ontslag. Maar stel dat je ervoor kiest om zelf ontslag te nemen of je contract niet te laten verlengen? In principe vervalt de transitievergoeding dan, behalve in gevallen waarbij de werkgever ernstig verwijtbare handelingen heeft uitgevoerd, of nalatig is geweest. Dan hoor je de vergoeding wel te krijgen.

vergoeding

Wanneer krijg je de transitievergoeding niet?

Er is een aantal situaties te bedenken, waarbij je de transitievergoeding niet ontvangt. Dat zijn:

  1. Als je korter dan 2 jaar in dienst was.
  2. Als je zelf ontslag hebt genomen.
  3. Als je met wederzijds goedvinden ontslagen wordt. Je maakt dat zelf afspraken met je werkgever over de hoogte van je ontslagvergoeding.
  4. Als je ontslagen wordt als gevolg van verwijtbaar handelen, zoals ernstige nalatigheid en grove fouten, fraude, seksuele intimidatie of diefstal.
  5. Als je AOW of pensioen ontvangt.
  6. Als er in de CAO een andere regeling genoteerd staat, denk hierbij aan een sociaal plan.
  7. Als je werkgever je voor het aflopen van je tijdelijke contract een ander gelijksoortig contract heeft aangeboden. Ook als je het aanbod niet accepteert, vervalt je recht op transitievergoeding.
  8. Als je voor het einde van het tijdelijke contract een ander contract hebt ondertekend. Als je werkgever op dat moment je tijdelijke contract besluit te ontbinden, dan mag hij dat doen zonder dat er transitievergoeding aan te pas gaat komen.

In alle andere gevallen is je voormalige werkgever verplicht de transitievergoeding te betalen. Als hij dat weigert, kun je de betaling via de rechter afdwingen. Dit moet binnen drie maanden na je ontslag gebeuren. Een uitzondering op deze regel is als je werkgever minder dan 25 werknemers in dienst had en jijzelf na 1 mei 2013 in dienst bent genomen. Dan kan het zijn dat je ontslag valt onder de ‘tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding’. Deze tijdelijke overbruggingsregeling geldt alleen bij ontslag waarbij de werkgever kan aantonen dat het financieel slecht gaat met het bedrijf.

Plichten van de werkgever

Je werkgever is verplicht om je op de hoogte te stellen van de ontslagregelingen en vergoedingen binnen het bedrijf. Dat kan dus de transitievergoeding zijn, maar ook alle andere regelingen die het bedrijf hanteert, moeten duidelijk uitgelegd worden aan de betrokkenen. De transitievergoeding moet binnen 4 weken na ontslag geaccepteerd worden, anders vervalt de regeling. Wat als je werkgever je niet op andere bestaande regelingen heeft gewezen en heb je daardoor verkeerd gekozen door de transitievergoeding te accepteren in plaats van andere bestaande regelingen die misschien voordeliger waren? Dan kun je bezwaar aantekenen. Als je niet bewust hebt gekozen voor een bepaalde vergoeding en er blijkt nog een andere vergoedingsmogelijkheid te zijn, waarover je baas je niet verteld heeft, dan heb je recht op beide vergoedingen.

Conclusie

Als je na mei 2015 ontslagen bent, is het voor je dus van groot belang om uit te zoeken welke ontslagregelingen er zijn binnen het bedrijf waarvoor je gewerkt hebt. Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heb je minimaal recht op de transitievergoeding, maar het kan zijn dat er andere regelingen in de CAO zijn vastgelegd, die voor jou voordeliger zijn. Laat je daarom goed voorlichten, zodat je van de beste financiële regeling kan profiteren.

Snel contact? Chat met ons.