Shared Warehousing; een motor van innovatie

Shared Warehousing; een motor van innovatie

Vanuit Coulant spraken we met Nanne Schriek van Evofedenex over Compose en Shared Warehousing. Hoe is dit idee ontstaan en welke voordelen kan dit bieden voor jouw organisatie? Nanne heeft zelf een achtergrond in de transport en logistiek en zet deze kennis en ervaring momenteel in binnen Evofedenex, een verladers vereniging met ca. 15.000 leden. Binnen Evofedenex houdt Nanne zich bezig met Samenwerking en Digitalisering.

Het ontstaan van Compose

Door enkele leden van Evofedenex is het idee ontstaan om een mogelijkheid te creëren om als het ware boven alle partijen te kunnen hangen en vanuit een helicopterview te bekijken hoe de logistiek het meest efficiënt in te richten is. Veelal kijken organisaties enkel binnen hun eigen netwerk om ruimte voor ontwikkeling te signaleren, terwijl er juist ook veel kansen liggen in de samenwerking tussen verschillende bedrijven. Vervolgens is het idee van Compose ontstaan, een groot project die focust op samenwerking binnen de facetten transport, warehousing en personeel uitruil.

“Vanuit Compose focussen wij op strategische supply chain samenwerking.”

Evofedenex heeft een tool ontwikkeld die verschillende bedrijven aan elkaar kan matchen op het gebied van supply chain en logistiek. Hierbij is Evofedenex een neutrale organisatie, zonder eigen belang, die gefund door Topsector logistiek onderzoek doet m.b.t. onderwerp. In dit project is niet alleen naar de supply chain en de financiële aspecten gekeken, maar ook de juridische kant en de sociale psychologie die bij een dergelijke samenwerking komt kijken zijn uitgebreid onderzocht. ‘Vanuit Compose focussen wij op strategische supply chain samenwerking. Een structurele samenwerking waarbij organisaties elkaar op de lange termijn kunnen versterken. Vertrouwen en persoonlijke klik zijn hierbij van groot belang.’, aldus Nanne.

“Compose is een motor van innovatie, die out of the box denken stimuleert.”

Kostenbesparing, duurzaamheid en verhoging van de klantwaarde

‘Vanuit Evofedenex inspireren wij organisaties en moedigen wij ze aan om de samenwerking op te zoeken. Hierbij kijken we naar niet concurrerende bedrijven die elkaar kunnen versterken.’ Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen een planten- en een potten leverancier, die beiden aan dezelfde bouwmarkten leveren. Doordat we logistieke stromen combineren en de leverfrequentie van de potten leverancier te verhogen, zijn diverse supply chain voordelen te behalen. Het gevolg is dat er minder voorraad gehouden en de winkel minder schapruimte vrij hoeft te maken. Ook bedrijven met een tegengesteld seizoenspatroon kunnen veel voordeel halen uit een samenwerking middels Compose.

“Op het gebied van kostenbesparing, duurzaamheid en het verhogen van klantwaarde kan Compose veel waarde toevoegen.”

‘Naast eventuele kostenbesparingen zijn er meer voordelen te behalen uit een samenwerking met andere logistieke organisaties. Zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van klantwaarde kun je veel bereiken. Daarnaast biedt het uitwisselen van kennis veel kansen. Zo hebben we een project gedaan waarbij Smurfit Kappa en Rockwool elkaar een kijkje in de keuken hebben gegeven. Beide partijen hebben hierdoor nieuwe ideeën gekregen om de dingen anders te doen. Compose is een motor van innovatie en zorgt ervoor dat bedrijven de gebaande paden verlaten en out of the box denken.’

‘Datingtool’ voor logistieke organisaties

Hoe gaat dit proces van shared warehousing precies in zijn werk? Deelnemende organisaties vullen een uitgebreide vragenlijst in. Aan de hand hiervan wordt bekeken hoe waarschijnlijk het is dat de verschillende personen bij elkaar passen, maar ook dat de bedrijfscultuur en ‘supply chain volwassenheid’ bij elkaar passen. Na een match worden de processen nauwkeurig begeleid vanuit Evofedenex. Daarnaast heeft Evofedenex tot dusver al 50 afstudeerders gehad die onderzoek doen binnen de verschillende organisaties. Zij bekijken niet alleen welke mogelijkheden er specifiek zijn voor die betreffende organisatie, maar ook welke aanpassingen er nog nodig zijn om een samenwerking mogelijk te maken.

Meer weten over de mogelijkheden?

Vanaf september starten er weer nieuwe afstudeerders bij Evofedenex. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe organisaties om te laten onderzoeken op welke wijze Compose specifiek ingezet kan worden om kansen te creëren voor jouw organisatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van Shared Warehousing en wat Evofedenex hierin voor jou kan betekenen? Vul dan het contactformulier in. Wij zorgen er voor dat Nanne Schriek contact met je opneemt om de mogelijkheden met je te bespreken.

Lees hier meer over de werkwijze van Coulant of wat wij voor je kunnen betekenen als kandidaat of opdrachtgever.

Snel contact? Chat met ons.