Luister niet naar wat er gezegd wordt

Luister niet naar wat er gezegd wordt

Stel je voor dat je een sollicitatiegesprek voert met een ogenschijnlijk goede kandidaat en achteraf moet concluderen; “Shit, had ik het maar geweten.” Wat een gemiste kans.

“Het achterhalen van de intentie van je gesprekspartner door de juiste vraag op het juiste moment te stellen, helpt je om minimaal 65% méér informatie uit je gesprekken te halen zodat je altijd de juiste beslissingen neemt, keuzes maakt en adviezen geeft.” Gert Jan Schenau, eigenaar van ICU en ontwikkelaar van Human Profiling®.  

Lichaamstaal sollicitatie

Neem je tijdens een sollicitatiegesprek nog steeds het hele CV door met de sollicitant? Uiteraard prima en ook wel zonde van je kostbare tijd. Je kan het ook eens anders doen. Leg het CV eens aan de kant en bepaal vooraf waar je het over wilt hebben. Is er een bepaalde werkervaring, een bepaald kennisgebied of iets dat minder goed is gegaan waar je alles over wilt weten.. Ga vervolgens met je kandidaat in gesprek en let er deze keer niet (alleen) op wát er gezegd wordt. Let er vooral op hóé iemand iets zegt. Hoe hij/zij kijkt, knippert, beweegt met lichaam, fronst met de ogen en hoe consistent het verhaal is. Pas dan leer je écht wie er tegenover je zit. “Met andere woorden.. stel je vragen op basis van wat je ziet aan gedrag in plaats van wat je hoort aan antwoorden” zegt Gert Jan Schenau, oprichter van IC}U.

Afwijkende lichaamstaal

Lichaamstaal is een krachtig communicatiemiddel dat veel kan onthullen over de mindset, emoties en betrouwbaarheid van een sollicitant. Het vermogen om afwijkende lichaamstaal te herkennen en te interpreteren is van onschatbare waarde in ieder gesprek en uiteraard vooral bij het maken van weloverwogen beslissingen tijdens het selectieproces. “Deze afwijkende lichaamstaal noemen we “inconsistenties”. Het is intermenselijk gezien onmogelijk om inconsistenties te voorkomen of jezelf daarin te trainen, omdat niemand in staat is informatie te processen en gedrag te construeren tegelijkertijd.” vult Gert Jan aan.

Afwijkende lichaamstaal kan vele vormen aannemen. Het kan zich uiten in subtiele signalen zoals het vermijden van oogcontact, nervositeit, frunniken met objecten of ongemakkelijke houdingen. Het kan ook meer uitgesproken gedragingen omvatten, zoals overmatig gebruik van handgebaren, gespannen spieren of een geforceerde glimlach. Deze afwijkingen kunnen wijzen op onzekerheid, stress of zelfs pogingen om informatie te verbergen.

Het herkennen van afwijkende lichaamstaal vereist training, zorgvuldige observatie en aandacht voor detail. Het gaat er niet alleen om wat de kandidaat zegt, maar ook om hoe ze het zeggen. Het observeren van verbale en non-verbale communicatie in samenhang kan inzicht bieden in de consistentie en oprechtheid van de sollicitant. Bijvoorbeeld, als iemand zegt enthousiast te zijn over de functie, maar tegelijkertijd een gesloten lichaamshouding en weinig oogcontact vertoont, kan dit een tegenstrijdig signaal zijn.

Dieper graven en vragen stellen

Het herkennen van afwijkende lichaamstaal stelt recruiters in staat om dieper te graven en meer inzicht te krijgen in de ware persoonlijkheid en geschiktheid van een sollicitant. Het biedt de mogelijkheid om verdere vragen te stellen of aanvullende informatie te verkrijgen. Het kan ook helpen om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren, waarin sollicitanten zich vrij voelen om zichzelf te zijn.

Sollicitatie puzzel

Als verantwoordelijke recruiters is het belangrijk om ons bewust te zijn van de verborgen taal van het lichaam en het te integreren in ons beoordelingsproces. Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van lichaamstaal alleen. Non-verbale signalen kunnen verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de cultuur, persoonlijkheid en individuele context. Daarom is het van cruciaal belang om een benadering te hanteren en lichaamstaal te combineren met andere zaken die opvallen

Ontcijferen

Laten we proberen de verborgen taal van het lichaam te leren te ontcijferen en de waardevolle boodschappen te leren lezen die het kan overbrengen tijdens gesprekken of sollicitaties. Door afwijkende lichaamstaal te herkennen en de juiste vragen op het juiste moment te stellen, kunnen we een completer beeld krijgen van je gesprekspartner en weloverwogen beslissingen nemen. Luister minder naar de woorden die gezegd worden en kijk meer naar de waardevolle boodschappen die non-verbale signalen ons kunnen geven.

Bij Coulant werken we tijdens de interviews met kandidaten en sollicitanten met de methode Human Profiling®. Een interview-, gespreks- en onderhandelingstechniek waardoor wij in staat zijn micro- en macro-expressies te herkennen, te checken en de bevindingen in te zetten om nog beter tot de kern of waarheid te komen dan de sollicitant vooraf heeft bedacht om met ons te delen.

sollicitatie

Hierin werkt Coulant samen met IC}U. Zij trainen ons niet alleen maar om vast te stellen of iemand bijvoorbeeld de waarheid spreekt of ergens heel erg van overtuigd is, maar via Human Profiling® zijn wij in staat de (ware) intentie van de ander te achterhalen. Het geeft ons veel meer zicht en inzicht ‘wie’ we voor ons hebben in plaats van ‘wat’ we voor ons hebben. Hoe écht is de sollicitatie? Past de kandidaat wel bij de opdrachtgever op basis van persoonlijkheid? “Het is wetenschappelijk bewezen dat de persoonlijkheid de belangrijkste succesfactor is voor een optimaal presterende medewerker.” zegt Gert Jan Schenau

Door deze manier van gesprekken toe te passen, hebben wij bij Coulant niet alleen een hogere invullingsgraad dan daarvoor, maar vooral een significant betere match.

Vind je het interessant om hier meer over te weten of te leren? Ik maak graag tijd voor je vrij voor meer uitleg over de techniek of je handvatten te geven voor in je gesprekken. Daarnaast kan ik je ook van alles vertellen over de training en hoe dat, in samenwerking met IC}U, in vele maatwerkvormen verzorgt en georganiseerd kan worden.

Bel Aernout op 06-28137702 of neem contact op.

Bronnen afbeeldingen: https://bit.ly/3rL3k9f https://bit.ly/3FaBbeV https://bit.ly/3tquOBr https://bit.ly/3M0apJT https://bit.ly/3rKQt71
Snel contact? Chat met ons.