Logistieke Banen van de Toekomst (5 banen in de logistiek die toekomst bestendig zijn)

Logistieke Banen van de Toekomst (5 banen in de logistiek die toekomst bestendig zijn)

De logistieke industrie verandert in rap tempo. Door de opkomst van technologieën zoals automatisering, Artificial intelligence en IoT is de sector constant in beweging. Waardoor functies aan verandering onderhevig zijn. Maar hoe zien deze banen er in de toekomst uit? Wat verandert er op de arbeidsmarkt? En welke competenties moet je bezitten in de toekomst.  

Kom er achter welke banen er ontstaan dankzij deze veranderingen, en welke vaardigheden horen bij deze functies.

De grootste uitdaging waar werkgevers voor staan

Een van de grootste uitdaging waarvoor werkgevers staan is hoe zij logistiek professionals klaarstomen voor de toekomst. Werkgevers dienen de logistiek professional steeds verder te trainen en continue bij te scholen in steeds meer geavanceerde operaties. Alleen op deze manier kan een organisatie voordeel behouden.

Welke ontwikkelingen spelen een rol?

Allereerst dient er ingezoomd te worden welke technologieën in opkomst zijn en wat deze betekenen voor de huidige functiebeschrijvingen van logistiek professionals. Tot op heden wordt er veel geautomatiseerd. En worden menselijke arbeidskrachten vervangen door robots. Dit is een trend die al jaren gaande is. 

Maar wat betekent dit voor de logistiek professional? 

De hoogopgeleide professional hoeft zich hiervoor geen zorgen te maken wat betreft het verliezen van zijn of haar baan. Maar deze baan zal wel een andere invulling krijgen. Waar er voorheen leiding werd gegeven aan een grote groep order pickers, wordt deze groep steeds kleiner door intrede van robots die dit automatisch kunnen. 

Er is dus een shift van mens naar robot. Dit heeft tot gevolg dat de menselijke en sociale kant van het werken op de vloer in bijvoorbeeld een distributiecentrum in steeds verdere mate wegvalt. 

Daarnaast zijn applicaties zoals AI en blockchain disruptief voor de werkgelegenheid in de logistiek. Door de opkomst van smart contracts is het mogelijk standaard gegevens automatisch te verwerken. Hierdoor is er voor een afspraak tussen afnemer en leverancier geen derde partij mee nodig om dit contract op te stellen. 

Een voorbeeld is AI. Waar het er bij smart contracts nog functies komen te vervallen. Komt er door AI met name een verandering van de inhoud van een functie. 

AI maakt het mogelijk om te voorspellen wat de vraag gaat doen naar een bepaald product. Hierdoor wordt de inhoud van bijvoorbeeld een demand planner anders. In plaats van het berekenen wat de vraag gaat doen in de toekomst, wordt dit door de AI applicatie uitgevoerd. 

Wat forecasting betreft krijgt de demand planner een meer controlerende rol. Waarbij het de uitkomsten leest en ingrijpt op het moment dat deze afwijken van de norm. 

Er kan dus gesteld worden dat: de nadruk ligt op de uitzonderingen en het inspelen op niet gestandaardiseerde situaties in plaats van het uitvoeren van standaard processen.

Hoe hebben de ontwikkelingen effect op de banenmarkt binnen de logistiek?

De technologische innovaties die de logistieke sector kent hebben uiteraard ook effect op de werkgelegenheid binnen de sector. 

Door de groei van e-commerce is er meer vraag naar warehouses en pakketvervoerders. De sector groeit al jaren met dubbele cijfers. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat fysieke winkels tijdens de lockdown dicht zijn en mensen worden verplicht om te winkelen online. 

Deze groei heeft invloed op de werkgelegenheid binnen de logistiek. Concreet betekent dit dat er meer vraag is naar logistiek professionals voor functies binnen warehouse management, proces managers en demand planners. 

Ook is er binnen de transportsector veel vraag voor logistiek professionals. Dit heeft er alles mee te maken dat de e-commerce markt groeit en deze pakketjes van het warehouse naar de klant of pick up point moet worden vervoerd. Om dit in goede banen te leiden is er veel vraag naar planners, proces, innovatie managers.

Welke beroepen hebben de grootste kans om te verdwijnen in de komende tien jaar?

Je zult je misschien wel afvragen welke functies worden vervangen door techniek binnen de logistiek. Het zal je misschien verbazen maar het zijn niet alleen de handjes. Ook degene die te maken hebben met analyses en gestandaardiseerd herhaaldelijk werk uitvoeren. 

Het voorbeeld dat hierboven is gegeven met smart contracts is een goede. Door de toepassing is er geen derde partij meer nodig om het contract op te stellen. Waardoor deze functie verdwijnt. 

Maar derde partijen zijn niet de enige die zullen verdwijnen. Beroepen die analyses uitvoeren zijn ook onderhevig aan veranderingen. Doordat AI veel over zal nemen betreffende uitvoering van de analyse, wordt er veel werk uit handen genomen worden. Dit is dus ook de reden dat Forbes stelt dat deze beroepen verdwijnen.

Dit zijn de vijf logistieke banen van de toekomst

Maar wat zijn dan de banen die toekomstbestendig zijn. De meest toekomstbestendige banen hebben te maken met het interpreteren van data analyses en planning. Hiermee laat je de technologische mogelijkheden voor je werken. 

Zoals hierboven gezegd laat je de laatste technologische ontwikkelingen voor je werken. Dit kan bijvoorbeeld door deze programma’s situaties voor je uit te rekenen op het gebied van de opkomende vraag naar een product, zodat de planner alleen nog maar de kwaliteit hoeft te waarborgen. En de uitkomsten van de what-if scenario’s geproduceerd door AI interpreteren. 

Maar wat zijn dan deze banen?

  1. Logistiek programmeur-planner
  2. Supply chain data-analist
  3. Auditor circulaire logistiek
  4. High tech transport verkeersleiders
  5. Demand planner

1. Logistiek programmeur/planner

De logistieke programmeur/planner staat met stip op nummer 1 in deze lijst. Door alle ontwikkelingen op het gebied van automatische processen en autonome vervoertuigen zijn er talloze mogelijkheden om de logistiek sneller, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. 

Om dit te bewerkstelligen moeten deze processen worden ontworpen door logistiek professionals die een combinatie van ICT, logistiek en planning effectief weet in te zetten. 

Het belangrijkste voor een logistiek programmeur/planner is dat deze de verbindende factor vormt tussen de programmeurs en de supply chain. 

2. Voorspellende supply chain-data-analyst

Zoals hierboven al besproken is de functie supply chain-data-analist toekomstbestendig. De afgelopen jaren is er een enorme hoeveelheid data vrij gekomen dankzij IoT, en automatisering die gekoppeld zijn aan logistieke processen. 

De data-analist transformeert van het uitvoeren van analyses met predictive data naar het opzetten en ontwerpen van voorspellende processen. Waarbij deze de uitkomsten analyseert en de kwaliteit waarborgt. 

3. Auditor circulaire logistiek

Doordat consumenten en bedrijven in steeds hogere mate het milieu belangrijk vinden. Is het voor bedrijven belangrijk om te kijken welke impact zij maken op het milieu. 

Het gevolg is dat stap voor stap logistieke processen veranderen van belastend voor het milieu naar energie-opwekker. 

Auditors maakt dit mogelijk. Auditors ontwerpen logistieke processen en modellen die er voor zorgen dat de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Hierbij berekenen zij de effecten die de logistieke processen hebben op de maatschappij. 

4. Hightech-transportverkeersleiders

Door de opkomst van autonoom rijdend vrachtverkeer is er behoefte aan hightech-transportverkeersleiders. Het vrachtverkeer moet zo optimaal worden ingezet. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en het maken van ad hoc beslissingen wanneer er vertraging of ongelukken zijn. Het is de taak van de hightech-transportverkeersleider om ongelukken te voorkomen. 

5. Demand planners

Als laatste op deze lijst staat demand planner. De demand planner verbindt commercie met productie. Hierbij kan deze forecasts gebruiken om inzicht te verkrijgen in toekomstige orderstromen en zo te komen tot een efficiënte planning van voorraadorders, opslagcapaciteiten, productielijnen en personeel. 

Doordat de demand planner de schakel is tussen commercie en de productie, is dit een hele stabiele carrière binnen de logistiek.

Uiteraard zitten hier wel wat haken en ogen aan. De banen hierboven zullen nog meer gefocust zijn op het maken en uitvoeren van niet gestandaardiseerde processen, of kwaliteitsbeheerder van gestandaardiseerde processen.

Vaardigheden die je in de toekomst moet hebben in de logistiek

Bij al deze beroepen hoort een vaardigheden set. Maar welke vaardigheden zijn dat dan? 

  1. Het vermogen om aan de toekomst te denken

Het maken van accurate voorspellingen van de behoefte van jouw bedrijf. Als mede het resultaat zien van acties die overal binnen de supply chain zijn uitgevoerd. Dit vermogen zorgt ervoor dat je sneller reageert, de risico’s sneller ziet en noodplannen ontwikkeld voor problemen die zich al dan niet voordoen. 

  1. Numerieke en analytische vaardigheden

Een logistiek professional heeft het vermogen om data te kunnen lezen en kan patronen er in herkennen. Om op die manier processen inzichtelijk en efficiënter te maken. 

  1. Aanpassingsvermogen

De logistieke sector maakt drastische ontwikkelingen mee. Automatisering zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder arbeidskrachten zijn op de werkvloer waardoor je span of control minder is. Het zorgt er ook voor dat de mensen die je aanstuurt belangrijker worden en je meer tijd krijgt om het maximale uit hen te krijgen. 

  1. Het denken in processen

Door de constante veranderingen is het in steeds grotere mate belangrijk om in processen te kunnen denken. Dit omdat het vaak van de logistiek professional wordt verwacht om deze te ontwerpen en in te vullen.

Snel contact? Chat met ons.