Interimmers in Logistiek en Supply Chain: Flexibiliteit in Beweging

Interimmers in Logistiek en Supply Chain: Flexibiliteit in Beweging

In de dynamische wereld van logistiek en supplychain is flexibiliteit een belangrijk sleutelwoord. Bedrijven moeten snel kunnen schakelen om aan de steeds weer veranderende marktvraag te voldoen. In deze context spelen interim-medewerkers een cruciale rol, als onmisbare schakels die de logistieke keten in beweging houden.

Wanneer interimmers inzetten?

Harald Peetjens, zelf interim operations manager bij Hitachi, zegt voornamelijk om twee redenen met interimmers te werken:

  • bij noodzaak tot snel schakelen
  • wanneer er specialistische kennis of ervaring nodig is

Langdurige ziekte van sleutelfiguren in zijn operatie is voor Harald bijvoorbeeld de aanleiding voor een interim-oplossing. Ook wanneer de organisatie in transitie is, is het handig om tijdelijk gespecialiseerde interim-professionals in te zetten en zo eigen mensen op te leiden en mee te nemen met de veranderingen binnen de organisatie. Tegelijk is specifieke kennis wenselijk bij bijvoorbeeld automatisering of cultuur veranderingsprojecten.

Bijkomend voordeel is dat interimmers door hun brede kennis en ervaring verder kunnen kijken dan alleen hun opdracht. Er is veel toegevoegde waarde bij projectondersteuning, projectmanagement en het meedenken in processen of procesverbetering, denk aan verscherping van KPI’s, productiviteitsverhoging of efficiënter werken.

Ervaring aan boord halen

Interimmers of gedetacheerde medewerkers brengen een schat aan ervaring en expertise met zich mee. Ze hebben doorgaans weinig inwerktijd nodig en bieden bedrijven de mogelijkheid om snel te reageren op piekmomenten en onverwachte situaties. Of het nu gaat om seizoensgebonden drukte, specifieke projecten of het invullen van tijdelijke hiaten in het personeelsbestand. Interim medewerkers zijn de flexibele krachten die de logistieke sector wendbaar maken.

Waarom Jack kiest voor interim werk

Jack Prijs werkt nu als Logistic Teamlead in Amsterdam Westpoort. Hij kiest heel bewust voor het werken op interim basis. Juist omdat hij op die manier de werkzaamheden kan doen die hij leuk vindt, op verschillende plekken kan werken en omdat hij hierdoor veel verschillende mensen ontmoet. Tegelijk kan hij zich volledig richten op zijn opdracht en heeft hij minder te maken met intern “bedrijfsgedoe”. Daarnaast ervaart hij geen carrièredruk of onderlinge competitie voor promotiemogelijkheden. Jack krijgt er energie van om vol gas te geven, snel te schakelen, connectie te maken met zijn collega’s. Hij vindt het mooi om als team problemen op te lossen, met elkaar te groeien en resultaat te boeken.

Jacks kracht zit ‘m in het op natuurlijke wijze contact maken met zijn tijdelijke collega’s. Hij geeft ze de aandacht die daarvoor vaak gemist is. Deze aandacht zorgt ervoor dat het teamgevoel snel weer terug is en de ervaring leert dat Jacks teamgenoten bereid zijn weer een extra stapje voor de organisatie te zetten, deadlines te halen en elkaar te helpen.

Het is een vak

Vaak werken interimmers nét iets onder hun absolute kunnen of vermogen. Juist daardoor zijn ze snel inzetbaar en succesvol. Een ander voordeel van interim-medewerkers is hun vermogen om zich snel aan te passen aan nieuwe omgevingen. Door hun ervaring in verschillende bedrijven en sectoren, brengen ze frisse perspectieven en innovatieve oplossingen met zich mee. Dit draagt bij aan een continu proces van verbetering en efficiëntie in de supplychain.

Kortom, interim-professionals zijn de stuwende kracht achter de flexibiliteit en efficiëntie in de logistiek en supplychain. Het vermogen om snel te schakelen, gecombineerd met gespecialiseerde kennis, maakt hen onmisbaar in een sector die voortdurend in beweging is.

Meer weten over interim-oplossingen in logistiek, transport of supplychain? Bel of app met Aernout van der Schaaf op 06-28137702 of mail naar aernoutvanderschaaf@coulant.nl

Snel contact? Chat met ons.