Hoe zorg je voor een efficiënt logistiek proces?

Hoe zorg je voor een efficiënt logistiek proces?

Zowel klant als logistiek dienstverlener hebben baat bij een goedlopend, efficiënt logistiek proces. Helaas blijkt dit in de praktijk moeilijk te realiseren. Er wordt geschermd met LEAN methoden, waarmee logistieke processen geoptimaliseerd kunnen worden. Wèlk logistiek proces ook gevolgd wordt, één aspect is bijzonder belangrijk; de samenwerking tussen de klant en de logistiek dienstverlener.


De betekenis van een LEAN logistiek proces

Binnen procesvoering wordt de term LEAN regelmatig in de mond genomen. LEAN werken wil zeggen dat je efficiënt leert werken en daarbij zo weinig mogelijk verspilt. LEAN wordt dus zoveel mogelijk in het bedrijfsleven geïntegreerd om bedrijfsprocessen continue te kunnen blijven verbeteren. Als je verbeteringen in het logistiek proces in kaart wil brengen, moet je de volgende LEAN stappen in je achterhoofd houden:

Waarde

Bij LEAN ga je uit van de waarde voor de klant. Je moet dus heel precies weten welke waarde je klant hecht aan bepaalde zaken.

Waardestroom

Als je de waarde vast hebt gelegd, ga je de waardestroom beoordelen. Welke processtappen zijn nodig, welke zijn verplicht, welke stappen zijn overbodig. Van elke stap moet je los beoordelen óf en hoe het beter kan, door bijvoorbeeld te automatiseren of te outsourcen.

Logistiek proces - havenlogistiek


Flow

De flow moet kloppen. Er mogen niet langer verspillende factoren in het proces aanwezig zijn. De waarde toevoegende tijd en de procestijd moeten zo goed als gelijk zijn.

Pull

Als je LEAN werkt, werk je in principe op vraag. Pas als er daadwerkelijk vraag is naar een bepaald product of voorraad, wordt het logistieke proces in gang gezet. Producten worden niet nodeloos van A naar B geschoven.Het LEAN denken is geen eenmalige werkwijze. Het is een doorlopend traject, waarbij je het logistieke proces herhaaldelijk onder de loep neemt om tot perfectie te komen. Hoe dat verloopt is ook afhankelijk van externe factoren. Optimalisatieprocessen kunnen verschillende namen hebben. Wil je een logistiek proces in kaart brengen, dan kun je dat doen via LEAN (Six Sigma) tot TPM of bijvoorbeeld Operational Excellence. Alle termen betekenen ongeveer hetzelfde en sturen aan op een zo efficiënt mogelijk logistiek proces.

Logistiek proces - vrachtwagenlogistiek


Hoe breng je een logistiek proces in kaart?

De procesoptimalisatie kan pas goed tot zijn recht komen, als de samenwerking met de klant soepel verloopt. Deze samenwerking is belangrijk voor alle logistieke schakels. Zowel de klant, als de logistiek dienstverlener moet hiervan doordrongen zijn. Door een goed begrip van elkaars wensen en een soepele samenwerking zullen de interne processen optimaal verlopen. Bovendien wordt het daardoor veel gemakkelijker alle stappen in de logistieke keten te doorlopen. Met deze goede samenwerking valt veel te verdienen. Zowel letterlijk, als in de vorm van tijd, gemak, zekerheid en service. Ook als een klant niet bereid is om samen te werken, blijft het mogelijk om logistieke processen te verbeteren, optimalisatie van het totale proces wordt echter een stuk moeilijker.

Valkuilen van procesoptimalisatie

Als de klant enthousiast is over een goede samenwerking, moet je je klant dus ook echt gaan betrekken bij het logistieke proces, zéker als je daarin veranderingen wilt gaan doorvoeren. Als de klant merkt dat processen aangepast worden, zonder dat hij daar vooraf over op de hoogste gesteld is, doet dat inbreuk op het onderlinge vertrouwen.

Een andere valkuil is dat de betrokkenen verwachten dat er binnen de kortste keren positieve resultaten zichtbaar zijn door de LEAN methode. Het is noodzakelijk dat alle partijen zich realiseren dat het even kan duren voordat er vooruitgang geboekt wordt. Goed werk heeft nou eenmaal tijd nodig.


 

Carrière via Coulant

Ben jij al helemaal LEAN en ambieer jij een carrière in de logistiek als HBO/WO professional? Bij Coulant zit je gebeiteld. Een familiebedrijf met al 25 jaar ervaring in Werving & Selectie en Detachering. Wij kennen de markt als onze broekzak. Interessante opdrachtgevers, mooie vacatures en kandidaten om trots op te zijn. Het echte werk. Om dat mogelijk te maken hebben we veel in huis en dat delen we graag met je. Samen maken wij van jouw loopbaan een carrière. Lees meer over de werkwijze van Coulant of over ervaringen van andere kandidaten.

Snel contact? Chat met ons.