Hoe verbeter je de interne logistiek?

Hoe verbeter je de interne logistiek?

Sommige bedrijven besteden weinig aandacht aan de ontwikkeling en verbetering van hun interne logistiek. Bepaalde handelingen worden trouw keer op keer herhaald, maar als gevraagd wordt waarom voor deze werkwijze gekozen is, weet niemand daar een goed antwoord op. Erg jammer, want het merendeel van interne logistieke processen kan gemakkelijker, gezonder, efficiënter of voordeliger. Een pré voor het gehele bedrijf.

Wat betekent de term interne logistiek?

De betekenis van interne logistiek is veelomvattend. Interne logistieke processen beslaan een groot aantal handelingen in een bedrijf. Eigenlijk behelst interne logistiek alle processen die nodig zijn voor continuïteit in de goederenstroom binnen 1 bedrijf. Vanaf het moment van levering van het product, tot en met het moment waarop het product het bedrijf verlaat. Je moet daarbij denken aan het laden en lossen, vervoer van en naar de magazijnen, verwerking van het product in het betreffende bedrijf, tot aan het tentoonstellen van het product voor (potentiële) klanten.

 

 

Het belang van verbetering

In principe is het voor elk bedrijf interessant om regelmatig de interne logistieke processen onder de loep te nemen. Daarbij moeten de volgende vragen een goed antwoord krijgen:

 • Welke producten wordt binnen ons bedrijf verplaatst?
 • Wie verplaatst deze producten?
 • Waarom worden ze verplaatst?
 • Op welk moment worden deze producten verplaatst?
 • Waar komen de producten oorspronkelijk vandaan en waar gaan ze naar toe?

Door deze processen kritisch te bekijken is het praktisch altijd mogelijk om de interne logistiek te verbeteren. Zowel het bedrijf heeft daar belang bij, als de medewerkers. Potentiële voordelen zijn te zien in een:

 • Daling van de truckkosten en arbeidskosten
 • Verbetering van de productlogistiek
 • Vermindering van de werklast en de werkdruk op de vloer

 

Manieren om je interne logistiek te verbeteren

Een bijzonder efficiënte verandering kan zijn:

 • Automatisering

Bijvoorbeeld het voorraadbeheer kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Dat maakt het beheer van de voorraden en de schakeling tussen interne processen veel minder arbeidsintensief. Bovendien is de controle veel accurater. Bij het handmatig bijhouden van voorraden worden relatief veel fouten gemaakt en kom je pas laat in het proces achter eerder gemaakte fouten.

 • Scholing

Het komt regelmatig voor dat de interne logistieke processen in technisch opzicht geautomatiseerd zijn, maar dat in de praktijk blijkt dat medewerkers niet goed uit de voeten kunnen met de programma’s. Er worden nog steeds papieren lijsten bijgehouden, waardoor het geautomatiseerde systeem niet goed bijgehouden wordt.

 • Vlootbeheersysteem invoeren

Met de invoering van een vlootbeheersysteem binnen je interne transport verhoog je het aantal transportbewegingen per truck. Transporttijden, wachttijden en cyclustijden kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Door het vlootbeheersysteem kun je de productiviteit van de truckbestuurders maximaliseren zonder dat zij overuren gaan maken. Het aantal draaiuren per truck zal toenemen. Door het systeem kan inzichtelijk gemaakt worden, dat ongebruikte trucks op afdeling A, misschien goed op afdeling B ingezet kunnen worden.

 • Routing verbeteren

Als de afstand tussen opslag en verwerking erg groot is, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de kosten. Zeker ook als producten niet alleen lang onderweg zijn, maar ook nog eens door veel verschillende handen of via veel verschillende lopende banden vervoerd worden. Dan kan het slim zijn om de afstand tussen opslag en verwerken te verkleinen.

 

Verhoog begrip voorafgaande aan verandering

De introductie van wijzigingen in interne logistieke processen kan op nogal wat weerstand stuiten bij het personeel. Het merendeel van de werknemers houdt niet van verandering of wordt onzeker door nieuwigheden. Zorg daarom voorafgaande aan wijzigingen waarmee interne logistieke processen verbeterd worden voor een goede interne communicatie. Leg uit waaróm de veranderingen doorgevoerd worden. Daardoor creëer je draagvlak bij het personeel. Beloon de werknemers die goed omgaan met de wijzigingen. Soms is een schouderklopje al voldoende, laat zien dat je de veranderde werkwijze hebt waargenomen. En heel belangrijk, maak de positieve resultaten na een tijdje bekend aan het personeel. Laat zien dat de wijziging een succes is. Ook daarmee vergroot je het draagvlak.

Snel contact? Chat met ons.