De belangrijkste vaardigheden voor logistiek professionals in de toekomst

De belangrijkste vaardigheden voor logistiek professionals in de toekomst

De logistiek is constant onderhevig aan verandering. Om up to date te blijven is het daardoor belangrijk om te blijven leren. Maar welke vaardigheden zijn in de toekomst belangrijk voor logistiek professionals? En waar kun je deze vaardigheden ontwikkelen?

Welke vaardigheden zullen veranderen in de toekomst voor logistiek professionals?

In de toekomst zal er veel veranderen voor de logistiek professional. Zo is voorspelt dat de meeste administratieve banen zullen verdwijnen door steeds verdergaande automatisering van administratieve processen. 

Ook zullen beroepen veranderen of evolueren. Denk hierbij aan de planning van bedrijven, waarbij het van een pure planningsfunctie gaat naar planning by exception. Waar de planning alleen nog maar moet worden gecontroleerd en eventueel worden ingegrepen als deze niet klopt.  Daarnaast zullen er nieuwe functies ontstaan door de opkomst van big data, AI, blockchain en robotica. 

Niet iedere baan zal verdwijnen of veranderen. Er zal meer behoefte zijn naar supply chain directors, supply chain adviseurs en procesingenieurs. 

Maar welke vaardigheden heb je dan nodig om op de toekomst voorbereid te zijn? 

Procesmatig end-to-end keten denken

Een van de vaardigheden die een goede logistiek professional typeert is het in helicopterview kunnen kijken naar processen, om hierbij knelpunten te herkennen en daar geschikte verbetervoorstellen voor te bedenken. 

Het is dus constant schakelen tussen het in en uitzoomen op het proces.

Als je je verder wilt ontwikkelen als logistiek professional en meer grip wilt hebben op het gehele proces dan is de cursus tot cursus tot supply chain manager iets voor jou. In deze cursus leer je stroomopwaarts of stroomafwaarts samenwerkingen aan te gaan om op die manier te voldoen aan de wensen van de consument. 

Systeemkennis en digitale vaardigheden

Het gaat hierbij niet enkel om het kunnen gebruiken van systemen en daarvoor bestemde programma’s zoals: TMS, WMS en ERP. Het gaat er juist om dat je de systemen die zij dienen begrijpt, welke data je eruit kunt halen en hoe je data uit verschillende systemen met elkaar kunt combineren. 

Verder is kennis hebben van Excel en Powerbi van belang om de informatie die door de  bovengenoemde systemen wordt gegenereerd te kunnen vertalen naar zowel de directie als de werkvloer. 

Je kunt zelfs een stap verder gaan. Door keyuser te worden van een van deze programma’s. Als keyuser ken je alle ins en outs waardoor je onmisbaar wordt voor je bedrijf. Je collega’s zullen naar jou toe komen als zij vragen hebben. 

Mocht je je hierin meer willen verdiepen dan is een cursus logistics information management perfect voor je. Hierin vergroot je je analytische en projectmatige vaardigheden die nodig zijn voor een juiste selectie en implementatie van informatiesystemen. Na deze cursus ben je een betere gesprekspartner in strategische vraagstukken.

Analytisch denken

Een van de basis vaardigheden wat betreft de logistiek is het analytisch denken en analyses kunnen lezen. Om zo de juiste informatie boven water te halen. 

Uiteraard heb je dit bij de ene functie meer nodig dan bij de andere. Er zijn verschillende cursussen die je kunnen helpen bij het groeien in een bepaalde rol. Zeker op het gebied van planning en forecasting zijn er veel cursussen. Denk bijvoorbeeld aan Demand Driven Planner of forecaster. Waar je deze vaardigheid verder kan ontwikkelen in een cursus die maar een paar dagdelen duurt. 

People management, soft skills

Als logistiek manager ben je de schakel tussen de directie en de werkvloer. Daarnaast sta je ook in contact met klanten en leveranciers. Hierdoor zijn jouw sociale vaardigheden uiterst belangrijk. 

Het goed kunnen luisteren, doorvragen en vertalen wat er gedaan moet worden, om vervolgens de mensen waaraan je leiding geeft te motiveren en in hun kracht te zetten. 

Dit vraagt een hoge mate van empathie, en emotionele intelligentie. Zeker wanneer je te maken krijgt met verschillende culturen, leeftijden en persoonlijkheden. 

Het goed inschatten hoe iemand werkt en wat deze nodig heeft om aan het werk te worden gezet zijn dus van groot belang. 

Uit onderzoek kwam verder naar voren dat er een grote behoefte vanuit bedrijven is naar logistiek professionals die hun kennis combineren met empathisch vermogen en leiderschapsvaardigheden.

Waar leer je deze vaardigheden?

Je softskills moet je natuurlijk op de werkvloer in de praktijk brengen, maar er zijn wel cursussen te vinden die jou kunnen helpen deze te verbeteren. Denk hierbij aan effectief communiceren of conflicthantering.

Je kunt bijvoorbeeld een online training communicatie doen bij newheroes.com. Hierin leer je effectief luisteren naar je gesprekspartner, en jouw boodschap beter over te brengen. De cursus is volledig online en bestaat uit leerteksten in combinatie met opdrachten die je kunt uitvoeren om de gegeven tips en lessen je eigen te maken.

Daarnaast is traintool ook een geschikte tool om je te helpen met je softskills te ontwikkelen. Dit doen zij door gebruik te maken van video rollenspellen waarop je feedback krijgt. Op deze manier kun je snel je vaardigheden verbeteren.

Een andere soft skill die niet onderschat mag worden is het vermogen om kalm te blijven onder druk. Het werk in de logistiek kan hectisch zijn. Zeker als er een kink in de kabel zit waardoor er ingegrepen moet worden. 

Er zijn talloze cursussen en boeken over het omgaan met stress. 

Talenkennis

Doordat de kans groot is dat je in jouw functie als logistiek professional te maken krijgt met in of verkopen naar het buitenland is jouw talenkennis een waardevolle toevoeging op jouw vaardigheden. Met name de Engelse taal is cruciaal. Daarnaast is in mindere mate het beheersen van de Franse en Duitse taal van belang. 

Wat betreft het bijscholen in een tweede of derde taal kun je daar prima een taalcursus voor doen. Er zijn specifieke talencursussen voor de logistiek, maar deze gaan enkel over transport en zijn gericht op chauffeurs. Een gecertificeerde cursus Frans of Duits is daarom prima. Het gaat er vooral om dat je de grammatica snapt en goed beheerst en je verstaanbaar kunt maken. Specifieke vaktermen kun je altijd nog opzoeken.

Vrijblijvend sparren
Heb jij een onvervulde vacature voor een logistiek professional binnen jouw organisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Bel naar 088 500 0700 of mail naar: roel@coulant.nl

Lees hier meer over de werkwijze van Coulant of wat wij voor je kunnen betekenen als kandidaat of opdrachtgever.

Snel contact? Chat met ons.