Blockchain in de logistiek: waar staat het nu?

Blockchain in de logistiek: waar staat het nu?

Blockchain komt steeds meer binnen handbereik voor de logistiek. En heeft het potentieel om de logistieke sector te stroomlijnen. Wat is blockchain en wat betekent het voor de logistieke sector? Wat zijn de voordelen van blockchain en welke bedrijven zetten dit nu al in? 

Kom erachter hoe Tesla, Ford, en Walmart blockchain inzetten en hun supply chain efficiënter, transparanter en haar kwaliteit beter weten te waarborgen dankzij blockchain.

Waarom blockchain?

Blockchain is handig in de logistieke sector. Het gedecentraliseerde grootboeksysteem kan alle wijzigingen in real-time documenteren. Maar dat is niet alles. Blockchain kan logistieke bedrijven efficiënter maken dankzij haar grootboeksysteem. Gecombineerd met IoT kan het bijvoorbeeld de bewegingen van vervoerders vastleggen op het moment dat het gebeurd. Waardoor latere linken in de supply chain voortijdig op de veranderingen kunnen inspelen. Maar dat is niet het enige. Het berekend ook snellere routes waardoor de gehele supply chain efficiënter en sneller wordt.

Daarnaast kan het ook helpen bij het elimineren van onnodige stappen binnen het leveringsproces.

Gedistribueerde en gedecentraliseerde grootboeken verminderen bottlenecks en administratieve fouten. Een manier om dit te bewerkstelligen is door het gebruik van smart contracts. Hierdoor is het mogelijk om niet meer afhankelijk te zijn van externe partijen. Daarnaast zorgt het er voor dat doorlooptijden verkorten. Dit heeft alles te maken met de aard van de contracten. Deze gaan pas van kracht als aan alle voorwaarde zijn voldaan. Waardoor de kans op fouten vermindert.

Wat is blockchain binnen de logistieke sector?

Blockchain is een gedecentraliseerde verzameling van data. Deze data wordt opgeslagen in volgorde van wanneer deze is binnengekomen. De data die binnenkomt is niet meer aan te passen. De data is daardoor een objectieve data set.

Blockchain is een publiek grootboek met informatie over transacties, afspraken tussen partijen of andere harde informatie. 

Het is voor de logistieke sector daarom ook een enorme kans om het sneller, beter en makkelijker te maken.

Hoe blockchain het vertrouwen verhoogd tussen partijen

Het fijne aan blockchain is dat het vertrouwen loos systeem is. Dit betekend dat je niet meer de tegenpartij hoeft te vertrouwen om de transactie door te laten gaan. Zodra er wordt voldaan aan de vooropgezette voorwaarde wordt de transactie automatisch uitgevoerd zonder tussenkomst van mensen. Deze technologie zorgt ervoor dat vertrouwen niet noodzakelijk meer is wanneer het aankomt op het overdragen van goederen van de ene partij aan de andere. 

Een ander component dat ervoor zorgt dat het systeem vertrouwen loos kan zijn is de transparantie. Doordat het een decentraal systeem is alles volledig transparant en zie je dus langs wie de vracht al is gegaan. 

Deze transparantie voorkomt daarnaast ook fraude. Met name in de voedselindustrie is dat een probleem. Waar goedkopere vissoorten doorgaan als duurdere. Het vermogen om de herkomst te traceren helpt dit te voorkomen.

Regelgeving blockchain

Nieuwe technologie vraagt om nieuwe wet en regelgeving. Maar hoe zit dat met blockchain?

Degene die voor regelgeving zorgt voor deze technologie is de  ISO technical committee ISO/TC 307. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van standaards voor blockchain en distributie grootboek technologieën. Momenteel zijn er zes ad hoc werkgroepen die zich bezighouden met het ontwikkelen van standaarden voor blockchain binnen de logistiek. De deelgebieden waar deze groepen aan werken zijn: fundaties, veiligheid, privacy en identiteit, smart contracts, regelgeving en waarvoor je het allemaal kunt gebruiken. 

Maar dat is niet de enige groep die standaards ontwikkelen voor blockchain binnen de logistiek. Zo is er ook de Blockchain in Transport Alience (BiTA) die tot nu toe een industrie standaard heeft weten te realiseren sinds januari 2020. Dit is genaamd de “location Component” standaard. Deze standaard zijn inclusief data vereisten en relaties tussen entiteiten. Er wordt verwacht dat BiTA verder bouwt op deze initiële standaard. 

Een van de belangrijkste aspecten betreft regelgeving is het bepalen van afspraken en de voorwaarden wanneer een transactie succesvol is. Blockchain kan hierbij helpen. 

Hoe? 

Met smart contracts. 

Deze contracten worden gedefinieerd als: “een zelf uitvoerend programma in een blockchain omgeving, bedoeld om geautomatiseerde transacties te implementeren die door de betrokken partijen zijn overeengekomen”

Simpeler gezegd: als er bepaalde voorwaarde worden vervuld worden goederen van hand verwisseld.

Ethiek, veiligheid en privacy van blockchain in de logistiek

Er zijn uiteraard ook bezwaren voor het gebruik van blockchain voor bedrijven. Afhankelijk van de informatie die toegankelijk wordt door deze technologie, kunnen personeel of beter gezegd specifieke individuen hun privacy verliezen. De mate waarin een persoon zijn of haar privacy inlevert is de mate waarin een bedrijf besluit informatie te verschaffen aan het netwerk. Identificerende informatie en iemands prestaties kunnen hierdoor zichtbaar worden. Hiervoor is voorzichtigheid gepast. De meeste issues ontstaan namelijk rondom identiteit en privacy.

Maar dat is niet het enige. Bedrijven moeten ook rekening houden met privacy en welke informatie zij vrij willen geven. Aspecten waar bedrijven op moeten letten als het gaat om privacy omtrent het gebruik van blockchain zijn op het gebied van: intellectueel eigendom, prestaties en kosten plaatjes zonder een verdere uitleg hoe deze is opgebouwd. Er zou dus zorgvuldig om moeten worden gegaan met bedrijfsinformatie in een omgeving waar transparantie het doel is. Waarbij men er niet omheen kan dat er spanning kan ontstaan over de mate en het type informatie dat gedeeld wordt door bedrijven.

Wat zijn de verschillende applicaties van blockchain binnen de supply chain?

Blockchain kan op verschillende manieren worden ingezet. Denk aan het efficiënter maken van de supply chain (onder andere door smart contracts in te zetten), kwaliteit beheer van het productieproces en het bieden van transparantie naar de klant.

Blockchain verhoogd efficiëntie binnen de supply chain.

Het efficiënter maken van de supply chain is een van de meest waardevolle toepassingen van blockchain. Door de doorlooptijden te verkleinen wanneer er goederen moet worden ingevoerd kan er veel tijdwinst worden gemaakt. Dit kan onder andere gedaan worden door smart contracts.

Smart contracts in logistiek

Smart contracts zijn een van de applicaties die blockchain mogelijk maakt. Een van de vele voordelen van smart contracts is het vergroten van de snelheid en efficiëntie. Daarnaast is het zeer transparant voor alle betrokken partijen en geeft het hen een grote hoeveelheid vertrouwen en veiligheid. 

De verhoogde snelheid van deze contracten komt met name doordat het contract is geautomatiseerd. Het wordt direct gerealiseerd wanneer de vooraf afgesproken handelingen zijn uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat er minder papierwerk is. En daardoor efficiënter is.  

De smart contracts zijn transparant doordat alle betrokken partijen de contracten kunnen inzien. Hierdoor is er geen reden voor onenigheid wanneer het contract eenmaal is gemaakt. Het kan er voor zorgen dat manipulatie, vooroordelen en fouten niet meer voorkomen. 

Smart contracts biedt verder meer veiligheid en vertrouwen. Dit komt doordat alle acties staan opgeslagen en geverifieerd. Daarnaast is het extreem lastig om transacties te hacken doordat deze zijn versleuteld. Verder vergroot blockchain de veiligheid van smart contracts door de acties te dupliceren en op te slaan. Zodat er zelfs bij dataverlies niks verloren gaat.

Maar hoe pakken bedrijven dit dan nu al aan?

Hoe Tesla haar supply chain stroomlijnt dankzij blockchain

Tesla gebruikt blockchain voornamelijk voor het stroomlijnen van haar supply chain. De autofabrikant die bekend staat voor het bouwen van elektrische auto’s heeft blockchain getest bij het importeren van goederen voor haar fabrieken in Shanghai. 

Hierbij heeft het haar inkomende supply chain gestroomlijnd naar haar fabrieken. Tesla heeft daardoor niet alleen haar vracht ophaalproces versneld, maar ook de levering van vracht versnelt naar haar fabrieken en de tijd verkort voor het vrijgeven van het lossen van haar vracht. Waardoor Tesla haar supply chain efficiënter heeft gemaakt.

Maar Tesla is niet het enige bedrijf dat haar supply chain heeft versneld door gebruik te maken van blockchain. Ook Naturipe Farms maakt hier gretig gebruik van.

Hoe Naturipe Farms tijdwinst aan de grens

Naturipe Farms gebruikt blockchain om tijd die het vervoeren van de druiven nodig heeft te verkorten. Zij maken gebruik van QR codes op de kisten waar de druiven in zitten om de rompslomp die het met zich meebrengt om al deze kratten te controleren te verkorten. 

Door de aard van het fruit kan het maar een korte tijd in de winkel liggen voordat het niet meer vers is. Hierdoor is het dus van belang dat zij zo lang mogelijk in de winkel blijven liggen om de kans op verkoop te vergroten. 

Wat er vroeger gebeurde voordat zij de QR codes en blockchain gebruikte was dat zij dit handmatig moeten verwerken. Wat er voor zorgde dat er een tijd van vier uur tot en met twee dagen verloren kon gaan voordat het fruit door de douane heen is. 

Door gebruik te maken van QR codes en de informatie die achter de code zit openbaar te maken via blockchain is dit proces significant versnelt.

Blockchain zorgt ervoor dat kwaliteitswaarborging van het productieproces makkelijker is

De kwaliteit kan makkelijker worden gewaarborgd door gebruik te maken van blockchain in combinatie met IoT. IoT en Blockchain kunnen perfect in synergie samenwerken. Dit komt voornamelijk doordat IoT informatie kan meten die dan decentraal opgeslagen kan worden. Hierdoor kunnen al de belanghebbende de gehele supply chain monitoren.  

Voor veel bedrijven in die direct of indirect te maken hebben met de productie, of het vervoer van voedsel is deze applicatie een uitkomst. Zo ook voor Alpha Acid en Golden State Food.

Hoe Alpha Acid de kwaliteit van haar bier waarborgt door middel van blockchain

Alpha Acid laat een unieke spin zien op het bewaken van de kwaliteit en het managen van de supply chain door middel van blockchain. 

Alpha Acid is een bierbrouwerij in de omgeving van San Francisco en gebruikt blockchain op een unieke manier….

Hoe vraag je je af?

Door de blockchain te combineren met het een end-to-end dashboard. Hierop verzamelen alle informatie van gehele supply chain om op die manier te monitoren of de kwaliteit van het bier wordt gewaarborgd. 

Het brouwen van bier is namelijk een zeer precies proces. Fouten binnen het proces zijn desastreus. De smaak van het bier kan dan anders smaken.

Om dit te kunnen waarborgen ontvangen zij informatie over een lengte van de gehele supply chain. Van de leveranciers van het hop, gist en mout tot en met de fermentatievaten van de brouwerij zelf. Op deze manier kunnen zij inzicht krijgen in het behoud van de kwaliteit van het bier. 

Blockchain zorgt er in dit geval voor dat zij de gehele supply chain kunnen overzien. Maar het heeft ook een ander voordeel. Doordat alle informatie is opgeslagen kan er makkelijk achterhaald worden waar er iets mis gaat binnen het proces. Waar er vroeger nog hele ladingen aan bier teruggeroepen diende te worden is het nu mogelijk om alleen de vaten eruit te pakken die niet voldoen aan de kwaliteit. Waardoor zij geld en moeite kunnen besparen door het efficiënter terug kunnen roepen van specifieke vaten.

Hoe Golden State Foods voedselkwaliteit waarborgt door de gehele supply chain dankzij blockchain

Door voedsel overgedragen ziekte en voedselveiligheid zijn cruciale zorgen voor bedrijven in de voedselproducenten en hun vervoerders. 

Golden State Foods ging een partnerschap aan met IBM om de kwaliteit van haar vlees te waarborgen. Zij zorgde ervoor dat de beweging van het vlees werd getrackt met RFID, de temperatuur werd gemonitord met IoT en blockchain om de bedrijfsregels tussen supply chain-partners te beheren. 

Op deze manier kan Golden State Foods de kwaliteit van haar vlees waarborgen door de gehele supply chain heen. 

Het grootste voordeel hiervan is dat onenigheid tussen verschillende partijen voorkomt. Dit heeft ermee te maken dat het veel makkelijker wordt waar het mis is gegaan in de keten. En op die manier de kwaliteit van het voedsel beter waarborgen.

Blockchain helpt de logistieke sector transparanter te worden

Als laatste biedt blockchain transparantie binnen de supply chain waardoor men precies kan zien waar goederen vandaan komen. Dit heeft er alles mee te maken dat iedere handeling wordt getrackt waardoor deze informatie voor iedereen zichtbaar is. 

Deze transparantie biedt uitkomsten voor bedrijven. Het zorgt ervoor dat men altijd kan inzien wat er is gebeurd met producten. Wie deze heeft gekocht en wie wat aan waarde heeft toegevoegd. 

Hoe Ford transparantie brengt in haar supply chain

Voor Ford is blockchain een mogelijke manier om er zeker van te zijn dat de kobalt die zij gebruiken ethisch wordt ingekocht. Het mineraal is voor de auto industrie erg kostbaar. En is in trek doordat het veelal wordt gebruikt voor accu’s van elektrische auto’s. 

De blockchain houdt de herkomst bij van het mineraal net als alle activiteiten binnen de supply chain. Het tracken hiervan gaat terug tot het verpakken van de mineralen en zo verder naar het verfijnen en verschepen, en door naar de fabrieken van Ford. Het grote voordeel voor Ford in dit scenario is dat zij gebruik maken van de transparantie die blockchain biedt in de supply chain.

Maar dat is niet het enige bedrijf dat gebruik maakt van de transparantie die blockchain biedt binnen de supply chain. Ook Brilliant Earth maakt hier dankbaar gebruikt van.

Hoe Brilliant Earth Transparantie brengt naar haar klanten door middel van blockchain

Zeker weten dat diamanten ethisch zuiver zijn gemijnd is lastig. Het is moeilijk hen te controleren waar zij vandaan komen. Toch is Brilliant Earth daarin geslaagd. Brilliant Earth weet succesvol diamanten te traceren door middel van blockchain en kan de herkomst van de diamanten traceren tot aan de winkel. 

De blockchain technologie die Brilliant Earth stelt het bedrijf in staat om de diamanten te tracken in iedere stap van het productieproces vanaf de mijn. De technologie trackt niet alleen de diamanten maar heeft ook informatie opgeslagen zoals certificaten, documenten en facturen zodat de consument die diamanten via Brilliant Earth koopt precies weet waar de diamanten vandaan komen. 

Door deze transparantie door de hele supply chain heen is het voor de consument duidelijk waar de diamant vandaan komt en is deze verzekerd dat deze niet is gebruikt om louche zaken mee te financieren.

Hoe Walmart inzicht de klant inzicht geeft in medicijnen dankzij blockchain

Er voor zorgen dat de farmaceutische supply chain loopt zoals deze zou moeten lopen heeft Walmart de handen ineen geslagen met Merck, KPMG en IBM. Door gebruik te maken van blockchain willen zij de supply chain van deze medicijnen optimaliseren. 

Elk van deze bedrijven hebben een groot eigenbelang. Zo is Merck een medicijnen farmaceut, Walmart de grootste drogisterij, verkoopt IBM blockchain technologie en consult KPMG bedrijven farmaceutische bedrijven. 

Het idee van deze samenwerking is om er voor te zorgen dat de medicijnen kunnen worden gevalideerd op echtheid. Waardoor het belangrijk is om dit te kunnen traceren van de fabrikant tot en met het moment dat het aan de patiënt het krijgt.

Dankzij blockchain lossen zij een groot probleem op. Hiermee kunnen zij individuele eenheden tracken wat voorheen onmogelijk was. Het resultaat hiervan is dat de supply chain transparanter is en er minder plek is om medicijnen door elkaar te halen.

Hoe Tony chocolony bewijst fairtrade te produceren door middel van blockchain

Het Nederlandse bedrijf Tony Chocolonely heeft een proef gedaan in 2018 met blockchain om de moderne slaven- en kinderarbeid te stoppen. Deze pilot werd gedaan in Ivoorkust waar een groot deel van de cacao plantages staan. Hiervoor werd een aparte app gemaakt om data te kunnen verwerken, de multi chain blockchain en the cloud. Specifieke stakeholders werden gevraagd om informatie in te voeren op drie verschillende punten in de keten, het verzamelen van bonen, het kopen bij lokale handelaren en internationale handelaren die de bonen kopen van lokale verkopers. 

Het resultaat van deze pilot is dat Tony’s Chocolonely’s een obstakel ontdekte in het krijgen van de data uit de echte wereld op het digitale platform.

Deze vier startups revolutionairen de logistieke sector

Blockchain is volop in ontwikkeling in de logistieke sector en dat is goed te zien naar het aantal startups die oplossingen bedenken met blockchain voor de logistieke sector. 

RoadLaunch

De supply chain is complex. Dit komt door betrokkenheid van meerdere belanghebbenden, leveranciers, verkopers en een groot aantal facturen. Roadlaunch begreep dat zij in dit gat moesten duiken en de uitdaging om goederen te traceren kon aanpakken met blockchain. Waardoor het gehele logistieke proces transparanter wordt voor de partijen.

RoadLaunch een Canadese startup heeft een digitale portemonnee geïntegreerd met hun RoadLaunch Inteligent Digital Logistics platform. De oplossing zorgt ervoor dat simpele transacties voor vrachtvervoerders, verladers, tussenpersonen en financiële partners beslissingen kunnen maken op basis van digitale documenten en transactie geschiedenis. Roadlaunch biedt direct grensoverschrijdende afwikkeling, audit, transactie validatie en afstemming.

CargoCoin

Traditionele contracten moeten geverifieerd worden door externe partijen. De verwerkings- en administratiekosten van contracten zijn de afgelopen tijd gestegen door overmatige afhankelijkheid van papieren transacties en langere doorlooptijden. Dit heeft er mee te maken dat de douane goedkeuring moet verlenen. Deze papieren contracten worden vervangen door smart contracts. Die maken het mogelijk om transacties uit te voeren zonder daarbij een derde persoon nodig te hebben. 

Het Britse CargoCoin linkt de fysieke wereld van de handel, transport en logistiek met blockchain technologie door het vervangen van papieren documenten met smart contracts en het bieden van veilige betalingen over het gehele proces. CargoCoin is zo ontworpen dat het zowel een smart contract als een cryptomunt platform wat hen in staat stelt om documenten automatisch goed te keuren en de transacties die daarbij horen te beveiligen. Hierdoor elimineren zij het probleem van wantrouwen tussen partijen en informatie barrières. 

Bonafi

Een van de grote tegenslagen waarmee de logistiek wordt geconfronteerd is de uitgebreide toegang die de logistiek vormt voor namaak producten om op de markt te verschijnen. Doordat zoveel mensen betrokken zijn in het logistieke proces is het lastig om de introductie van namaakgoederen op de markt te elimineren.

Bonafi is een startup uit de VS die zich bezig houdt met het ontwikkelen van oplossingen om het probleem van namaakproducten die ongemerkt op de markt verschijnen tegen te gaan. Dit doen zij door hun Crypto-Tag en hun mobiele applicatie te integreren met blockchain technologie. Deze tag kan virtueel worden gemanipuleerd in elk type materiaal. Als ieder item door de supply chain heen beweegt wordt informatie toegevoegd door middel van deze tags. Waardoor consumenten en externe verkopers de producten scannen met hun mobiele telefoons om te verifiëren of het product authentiek is.

QUASA

Het traceren van vracht is een cruciale activiteit binnen de supply chain. Bedrijven geven een hoog percentage uit aan operationele kosten die worden toegeschreven aan transport en opslag. Het is echter lastig om goederen in real-time te tracken. Blockchain biedt een hierbij een oplossing. Het biedt inzicht in de volledige supply chain op alle gaande transport operaties en stuurt direct een notificatie wanneer een zending is vertraagd. 

Quasa is een Duitse startup die een open blockchain platform heeft ontwikkeld voor vrachttransport en biedt een tracking systeem aan dat klanten kunnen gebruiken om de status te zien van hun zending. Het houdt iedere stop, omweg, en veranderingen in real-time, die tegelijkertijd ook nog eens opgenomen wordt in de blockchain.

Hierbij is het niet langer de vraag of, maar wanneer bedrijven dit zullen implementeren. Voor de logistiek betekent dit dat in en verkoop van producten tijdwinst te behalen valt.

Blockchain is niet de enige trend binnen de logistiek. Lees hier welke trends er nog meer in de logistiek zijn.

Snel contact? Chat met ons.